Bæredygtig udvikling – en del af vores DNA

Vores vision er at forny branchen og tilbyde de bedste og mest bæredygtige løsninger. Derfor arbejder vi med langsigtet bæredygtig udvikling på flere niveauer. Det drejer sig om at håndtere ressourcer på en ansvarlig måde og mindske mængden af miljøskadelige stoffer.

Hos Hercules ønsker vi at bidrage til et bæredygtigt samfund ved at drive vores virksomhed økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt. Vore ambition er at arbejde aktivt for at mindske anvendelsen af ikke-fornyelige materialer, øge værdien for samfundet og udvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbejdsmetoder, som fremmer en bæredygtig udvikling.

Uddannelse giver indsigt

Alle vores medarbejdere har et ansvar for bæredygtighedsarbejdet. En afgørende faktor for bæredygtighed som en naturlig del af virksomheden er en dybere forståelse for miljøspørgsmål og miljøpåvirkning. Derfor uddanner vi vores medarbejdere i grundlæggende miljøviden. Hercules indgår i NCC-koncernen som ligger langt fremme inden for bæredygtighedsarbejde i byggebranchen.
Læs mere på NCC:s hjemmeside.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Piloteringskraner til funderingsarbejde vejer mellem 55-80 tons. Dette stiller naturligvis høje krav til sikkerhedsforanstaltningerne på arbejdspladsen. Vi har længe udøvet et systematisk sikkerhedsarbejde.
Læs mere her ›

Reduceret klimaaftryk

Vi arbejder vedvarende på at mindske vores CO2-udledning. Det har bl.a. medført, at vi de senest år har udskiftet næsten 90 procent af maskinparkens motorer med mere klimatilpassede alternativer.

Link til Mindsket spredning af miljøskadelige stoffer.

Læs mere her ›

Certificeret i Sverige

Vores systemer og processer en god måde til at sikre varetagelse af alle vigtige parametre i dit projekt. Hercules virksomhedssystem er certificeret ifølge flere forskellig standarder.
Link til Vores processer. Læs mere her ›

Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy