By & Havn indgår aftale med Hercules Fundering om renovering af Langelinie

Langeliniekajen i København skal have en gennemgribende renovering for 157 mio. danske kr., og til opgaven har By & Havn skrevet kontrakt med Hercules Fundering/NCC. Arbejdet løber fra efteråret 2022 og frem til december 2024.

Langeliniekajen i København er et populært udflugtsmål for både turister og danskere. Det er her, man kan nyde en is og kigge på de store krydstogtskibe, der besøger byen hele sommeren. Den nuværende Langeliniekaj i København blev etableret i 1935, og levetiden har sat sine spor på konstruktionerne. Over de næste to år skal Langeliniekajen derfor gennemgå en totalrenovering, så den kan holde mange år endnu.

”Langeliniekajen er et ikonisk sted for københavnerne, og det første sted mange turister sætter deres fødder, når de ankommer til byen. Derfor skal den også tage sig flot ud, og det kræver, at den holdes vedlige og renoveres, når det er nødvendigt. Nu har vi besluttet at sætte en totalrenovering i værk, så Langelinie fortsat vil være noget vi kan være stolte af i København”, siger, adm. direktør, Anne Skovbro fra By & Havn.

Alt fra spuns til spildevandshåndtering
Entreprisen omfatter alt lige fra fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere. Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskibene skal færdiggøres, således at sort spildevand føres fra skibene til den offentlige kloak og videre til rensningsanlægget på Lynetten.

Hercules Fundering er en del af NCC Infrastructure og en af landets førende entreprenører inden for havne- og vandbygning. Virksomheden er derfor godt rustet til at udføre den gennemgribende renovering, der står foran dem.

Når alle 790 spuns er rammet ned foran den eksisterende gamle Langeliniekaj, fastgøres spunsvæggen ned i den Københavnske kalk med mere end 500 borede jordankre på mellem 26-42 meter. Herefter fjernes de eksisterende granitsten fra den gamle kaj, og stenen bliver efterfølgende genbrugt og monteret på toppen af den nye spunsvæg.

”Vi ser frem til at skulle udføre opgaven for By & Havn. Det er jo ikke et hvilket som helst sted, vi skal arbejde, men i Hercules Fundering har vi de seneste år gennemført en lang række havneprojekter og kajrenoveringer i hele Danmark. Vi har derfor et stærkt team til at udføre opgaven på Langelinie,” siger Jesper Schack Fønss Bach, områdedirektør i Hercules Fundering, NCC Infrastructure.

I forlængelse af at kajen renoveres, vil der senere blive etableret landstrømsanlæg for krydstogtskibene i lighed med anlægget på Oceankaj i Ydre Nordhavn.

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende delarbejder: 

 • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring
 • Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre på en knap 1 km kajstrækning
 • Etablering af nye opgraderede pullerter
 • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på de nye pullertfundamenter
 • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg ved genbrug af eksisterende sten fra den gamle kaj.
 • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv.
 • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen
 • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb)

Ordren, der er på 157 mio. danske kr., bogføres i andet kvartal 2022 under NCC Infrastructure.

Fotos: Jonathan Grevsen

For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, pressechef, +45 26152127, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Gå tilbage
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy