Et år uden ulykker i Hercules Fundering

Med et konstant fokus på sikkerhed nåede Hercules Fundering i Danmark en markant milepæl, da den maskintunge afdeling klarede sig igennem hele 2017 uden en eneste ulykke med fravær.

2017 stod i sikkerhedens tegn hos Hercules Fundering, hvor ulykkesfrekvensen viste et rundt nul. Ifølge Jesper Schack Fønss Back, områdedirektør i Hercules Fundering, skyldes dette et vedvarende fokus på sikkerhed i alle arbejdssituationer:

”I funderingsbranchen arbejder vi hver dag med store, tunge maskiner. Det betyder, at hver en lille fejl kan få fatale konsekvenser og i værste fald forårsage en alvorlig arbejdsulykke. Derfor er det helt afgørende, at vi tænker arbejdsmiljø ind i alle faser af vores arbejde. Og det kræver et skarpt fokus på sikkerheden hele tiden – der er ikke plads til slinger i valsen”, siger Jesper Schack Fønss Back.

Derfor har Hercules Fundering bl.a. udpeget en ansvarlig, der skal sørge for at uddybe og registrere alle tæt-på-hændelser samt observationer i arbejdsmiljøsystemet samme dag, som hændelsen er sket. Dette skal først og fremmest sikre hurtig respons og opfølgning, men også bruges til at opbygge viden og data til forebyggende arbejdsmiljøindsatser.

Ledelsen bakker op
Nøglen til at forebygge ulykker er ifølge Jesper Schack Fønss Back først fremmest en ledelse, der støtter op om sikkerheden:

”Det er helt nødvendigt, at vi som ledelse bakker op, hvis vi skal undgå ulykker ude på pladserne. Det vigtigste for mig er, at mine medarbejdere ved, at de skal sige fra, hvis sikkerheden ikke er i orden, og at de har min fulde opbakning til at sige fra”.

Derudover pointerer han, at kommunikationen omkring sikkerhed ikke kun skal foregå ude på pladserne, men også skal komme fra den øverste ledelse:

”Hvis medarbejderne oplever, at fokus kun er på økonomi og effektivitet, bliver sikkerhed ikke prioriteret derude. Derfor er det vigtigt, at vi som ledere understreger, at sikkerhed står øverst på dagsordenen – også når der er travlt”, siger Jesper.

Som et initiativ til dette, udsender ledelsen i Hercules Fundering bl.a. hver fredag en ressourceplan for den kommende uge, som giver et overblik over maskiners placering, bemanding på pladserne samt et arbejdsmiljøfokus, der skal have ekstra opmærksomhed.

Næste skridt
Hos Hercules i Danmark handler det nu om at fortsætte de gode takter, så det konstante fokus på arbejdsmiljøet bliver en naturlig del af sikkerhedskulturen. Dertil har produktionen givet deres input til, hvordan Hercules Fundering i fremtiden kan arbejde mere målrettet med at forebygge ulykker:

”Vi er nået rigtig langt. Nu handler det om at holde fokus og se fremad. Efter min mening bliver vores største udfordring fremadrettet at få vores underleverandører og eksterne samarbejdspartnere til at forstå og respektere vores sikkerhedsregler på pladserne. Det er noget vi bør tage fat om her i 2018”, slutter Arne Hansen, arbejdsmiljørepræsentant i Hercules Fundering.

Gå tilbage
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy