Et øje på hver eneste pumpe

Fra sin computerskærm på kontoret i skurbyen på Kronløbsøen kan Nathalie Lückstädt Nielsen, projektleder i Hercules Fundering, holde øje med, at pumpearbejdet på Kronløbsøen forløber, som det skal. Formålet med det hele: grundvandssænkning.

Nathalie Lückstädt Nielsen ser på sin computerskærm. På byggepladsen for Kronløbsøen peger hun ud på grundvandssænknings installationerne.

Grundvandssænkningen er i gang

Flere måneders forarbejde går forud for den grundvandssænkning, der nu er gået i gang. Det omfattende grundvandssænkningsanlæg er etableret på byggepladsen og i drift via de såkaldte reinfiltrationsbrønde, der er boret i området omkring Kronløbsøen.

–I øjeblikket håndterer vores pumper tre millioner liter vand i døgnet, og senere på året skruer vi op for pumperne, så vi kan bygge fundamentet for øen. Vi regner med, at pumpearbejdet vil vare små to år, forklarer projektlederen og fjerner for en stund blikket fra skærmen på skrivebordet.

–Da vi ikke kan bygge under vand, er det vigtigt, at vi holder den underjordiske byggeplads fri for vand, så vi kan bygge parkeringskælderen tørt, siger hun og forklarer, at grundvandssænkning er afgørende for projekter, der skal i dybden, og det skal vi, når der skal bygges en underjordisk parkeringskælder på fire etager.

–På Kronløbsøen skal vi bl.a. håndtere de store mængder vand, der løber i Københavnerkalken via Svanemølleforkastningen, og derfor er grundvandssænkningen nødvendig, siger hun.

Pumper til grundvandssænkning under Kronløbsøens byggeplads.

Nu bliver det nørdet

Vandet bliver i første omgang ledt væk fra byggegruben ved hjælp af ti pumpeboringer på selve byggepladsen. Pumperne fører vandet videre via et rørsystem, som er indrettet, så vandet omhyggeligt bliver ført tilbage til undergrunden. Derfor har Hercules Fundering boret en række reinfiltrationsbrønde i nærområdet og via rørsystemet forbundet dem med hinanden.

–Rent praktisk pumper vi via de synlige stålrør godt fire en halv meter over jorden grundvandet ud til 29 reinfiltrationsbrønde i området omkring Kronløbsbassinet. Vandet forbliver i et lukket system, og det har selvfølgelig været en logistisk udfordring, når grundvandssænkningen langt fra er den eneste aktivitet, der foregår på byggepladsen. Men alle grundvandsinstallationerne er midlertidige og vil blive fjernet igen, når parkeringskælderen og dermed grundvandssænkningen er afsluttet, siger Nathalie Lückstädt Nielsen.

Grundvandssænkning installationer på Kronløbsøens byggeplads.

Løbende opsyn

Hercules Fundering holder grundigt øje med grundvandstanden og kvaliteten af det vand, der pumpes rundt.

–Københavns Kommune har i medfør af både Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven givet tilladelse til arbejdet, og kommunen sikrer sig jævnligt, at alt foregår, som det skal, siger hun og nævner, at grundvandssænkningen bliver overvåget elektronisk og giver alarm ved udfald eller uregelmæssigheder.

–Hvis der er fejlmelding uden for normal arbejdstid, vil en tekniker komme og tilse anlægget. I dette tilfælde vil teknikeren naturligvis have brug for arbejdslys, hvilket vil medføre mindre områder med lys udenfor normal arbejdstid.

–Vi forventer at afslutte grundvandssænkningen i slutningen af 2021. Når vi er færdige med at opbygge parkeringskælderen, slukker vi for pumperne, og vandet finder tilbage til sin naturlige tilstand. I den efterfølgende periode bliver der holdt øje med grundvandsstanden og vandkvaliteten, indtil Københavns Kommunen vurderer, at effekten af grundvandssænkningen er ophørt, og grundvandet har fundet sit naturlige leje, fortæller Nathalie Lückstädt Nielsen.

Byggeplads og grundvandssænkning på Kronløbsøen. Nathalie Lückstädt Nielsen, projektleder i Hercules Fundering.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT

Gå tilbage
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy