At støbe en bundprop på 352 kvadratmeter kræver indsatser på mange fronter – og tre dykkere. Ikke desto mindre er det en opgave, som skal udføres ud i et stræk over én lang arbejdsdag.

Forarbejdet er i fuld gang, og selve undervandsstøbningen finder sted senere på sommeren, når dykkerne er færdige med at klargøre bunden i tunnelgruben.

Kronløbsøen - dykker gør sig klar til undersøgelser under vand i tunnelgruben.

Vandfyldt tunnelgrube

Det er ikke hver dag, man ser dykkere på en byggeplads, men det gør sig i denne tid gældende på Kronløbsøen. Her er NCC i færd med at bygge den tilkørselstunnel, der skal forbinde parkeringskælderen med resten af Nordhavn. Og inden længe venter den undervandsstøbning, som skal sætte prop i den ellers vandfyldte grube.

–Vi udfører arbejdet inde i den tunnelgrube, som i forvejen er spunset, men i bunden af gruben er der grundvand, og for at hindre, at der for fremtiden kommer mere vand ind i, skal vi støbe en 1,3 meter tyk bundprop på 352 kvadratmeter, siger projektchef Peter Beck fra NCC.

–Før vi kan foretage støbningen, skal vores hold af dykkere klargøre bunden på cirka 10 meters dybde. Først afretter de bunden med et lag af såkaldte nøddesten. Derefter lægges fliser på og til sidst armering, hvormed bunden er klar til selve støbningen, fortæller Peter Beck.

Kronløbsøen - Peter Bech og resten af teamet på landjorden arbejder sammen med en dykker i tunnelgruben

Uden afbrydelser

Bunden i tunnelgruben består af to kamre, som er opdelt af spuns. Der er derfor tale om to individuelle undervandsstøbninger, som hver skal udføres ud i et stræk over én lang arbejdsdag. Når begge er færdige, er gruben tæt.

–At støbe under vand kræver, at hele støbeprocessen foregår uden afbrydelser. Hvis du afbryder undervejs, kommer der såkaldte støbeskel, og skel af den type betyder, at vi støber noget, som sandsynligvis er utæt, fordi vand trænger ind dér, hvor den ene støbning bliver afløst af den næste, forklarer Peter Beck.

–Det har meget stor betydning, at vi undgår skel i betonen, når vi støber under vand. Derfor skal vi for enhver pris undgå at trække støberøret op undervejs. Vi begynder i hjørnet ved spunsen og arbejder os ud derfra, mens vi omhyggeligt sørger for, at støberøret hele tiden er nede i den betonmasse, vi hælder i undervejs. Først når kammeret er fyldt op, kan vi stoppe støbningen.

Opdelingen af bunden muliggør, at støbningen kan fordeles på to arbejdsdage og dermed finde sted inden for de normale arbejdstider.

Kronløbsøen - dykker på arbejde i tunnelgruben

Vigtige dykkere

Det helt unikke ved arbejdet med at støbe en bundprop er, at det i tilfældet Kronløbsøen som nævnt foregår under vand! Derfor spiller dykkere naturligvis en central rolle.

–Der er tre dykkere med ad gangen på en opgave som denne.  Af sikkerhedsmæssige årsager er der to på land og en nede i vandet, og dykkeren er med i alle processerne – fra finafretning af bunden til selve støbningen af bundproppen. Dykkerindsatsen er helt central, vurderer Peter Beck.

–Det specielle for dykkeren er, at man skal mærke eller føle sig frem, og når man støber, er det meget vigtigt, at støberøret, hvor betonen kommer ud, hele tiden bliver fastholdt i den betonmasse, som kontinuerligt kommer ud af røret. Den udstrømmende beton fortrænger selvfølgelig vandet, og betonlaget tager på den måde langsomt men sikkert form, siger Peter Beck.

Betonen afhærder i løbet af 24 timer, og den endelige styrke opnås efter tre-fire uger.

–Når bundproppen har den ønskede styrke, pumper vi tunnelgruben tør, og med en tør grube kan vi begynde arbejdet med selve tunnelen.

NCC forventer at afslutte arbejdet med første etape af tilkørselstunnelen inden udgangen af 2020.

Processen kort fortalt:

Kronløbsøen - illustration: Dykkerne afretter bunden af tunnelgruben med nøddesten, fliser og armering.

Dykkerne afretter bunden med nøddesten, fliser og armering.

Kronløbsøen - illustration: Dykkerne støber bundproppen i tunnelgruben ved hjælp af betonpumpe og støberør.

Dykkerne støber bundproppen ved hjælp af betonpumpe og støberør.

Kronløbsøen - illustration: Bundproppen er færdig, og tunnelgruben vandtæt.

Bundproppen er færdig, og tunnelgruben er vandtæt.

Kronløbsøen - maskiner og folk ved tunnelgruben

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto / NCC // Foto: Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT