NCC og Hercules Fundering afleverer 1. etape af parkeringskælder i Universitetsbyen i Aarhus

NCC har nu afleveret 1. etape af parkeringskælder i Universitetsbyen i Aarhus. Det tidligere kommunehospital i Aarhus skal i fremtiden være en del af Aarhus Universitet, der skal forbindes af en passage under Nørrebrogade. NCC har også udført udmundingen af denne passage indenfor denne entreprise.

NCC Beton & Råhus og Hercules Fundering har i stærkt internt samarbejde udført et kompliceret arbejde med at bygge en underjordisk parkeringskælder i totalentreprise.

”Det har været dybt kompliceret, fordi p-kælderen ligger inde imellem universitetets nabobygninger, så vi bygger utrolig tæt. Derudover har jordbundsforholdende været meget varierende og derfor også udfordrende at arbejde med,” siger Søren Andersen, områdedirektør, Beton & Råhus Vest.

På trods af komplekst arbejde er første etape afleveret til en meget tilfreds bygherre: ”Der har været et godt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer, og NCC har fastholdt en tæt dialog på ledelsesniveauet på bygherremøderne igennem hele forløbet,” siger Erik Pagaard Nielsen fra FEAS. Den tætte dialog blandt projektets nøglepersoner har bidraget til det succesfulde arbejde.

”Projektet i Aarhus vidner om et stærkt samarbejde, der gør os i stand til at håndtere komplekse bygge- og anlægsopgaver. Vi har en bred vifte af kompetencer i NCC og Hercules, og det er værdien af dem, vi bringer i spil her,” siger Jesper Schack Fønss Bach, direktør i Hercules Fundering.

Anden etape skal etablere indkørselsforhold

På nuværende tidspunkt er der ikke adgang til p-kælderen, fordi der ligger et hospitalsvaskeri, hvor indgangen skal være. Når Midt Vask forlader bygningen i løbet af 2023, starter NCC Beton & Råhus og Hercules Fundering samarbejdet op igen på 2. etape. På den etape skal der etableres indkørsel til p-kælderen og parkeringsforholdene skal apteres og forsynes med installationer, så Aarhus Universitet kan tage p-kælderen i brug.

Også denne etape kommer til at være en kompleks opgave. Der skal nemlig bygges op ad eksisterende bygninger, og der skal ske en delvis nedbrydning af den nuværende bygning, inden p-kælderen kan færdiggøres. Opgaven skal udføres på en sådan måde, at det påvirker logistikken mindst muligt for de øvrige projekter i området.

”Det kræver en stærk koordinering med de andre byggefelter og en høj grad af faglighed,” siger Søren Andersen.

Arbejdet forventes afsluttet i 2024.

Gå tilbage
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy