Vores projekter

Med mere end 70 års erfaring og nordens største maskinpark sikrer vi, at selv meget krævende byggegruber, kajkonstruktioner og funderingsopgaver udføres professionelt, og at vi kan påtage os projekter i alle størrelser. Her kan du læse om nogle af vores projekter

Reference image

Sønderborg Havn – vandbygningsprojekt

Projektet på Sønderborg Nordhavn er en del af masterplanen for Byens Havn og indeholder alle facetter af et vandbygningsprojekt.

Hercules har stået for funderingsprojektet, og har i hovedtræk bestået af en 185 meter lang spunsvæg forankret med ankerpus langs den nye promenade, samt ny spuns forankret ved limankre rundt om den eksisterende kranø. 3500 m2 opfyldning bag den nye spunsvæg med tilkørte materialer. Opretning af en eksisterende stenskråning. En ny kajakhavn med trædæk i flere niv...

Læs mere om Sønderborg Havn – vandbygningsprojekt ›
Reference image

Signatur hotel i Aarhus – Scandic Hotel

Aarhus Ø får nu et nyt wellness-hotel i første række til vandet ved byens nye succesfulde bylivsområde Bassin 7. Hotellet får 342 værelser og cirka 16.000 m2 kontor, og bliver på i alt 37.000 kvadratmeter plus 8.600 kvadratmeter parkeringskælder i 2 etager. Operatør på hotellet bliver Scandic, som for første gang i Danmark skal operere hotellet som et ”Signaturhotel”, der karakteriseres af et unikt design og identitet, en forbedret hoteloplevelse, samt et individuelt hotelnavn. Signaturhotell...

Læs mere om Signatur hotel i Aarhus – Scandic Hotel ›
Reference image

Kalvebod brygge – Skybrudstunnel

Den 1,3 km lange Skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge, skal holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser under skybrud.

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel skal anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge, hvor der anlægges en pumpestation, som kan pumpe regnvandet ud i havnen. Skybrudstunnel skal krydse under 21 jernbanespor og føres meget tæt på Metroens tunnelrør samt løbe gennem forurenet jord og under flere bevaringsværdige bygning...

Læs mere om Kalvebod brygge – Skybrudstunnel ›
Reference image

Drammen Station – Funderingsarbejde

Funderingsarbejdet skal sikre fundamentet for den nye Drammen Station og udbygningen af jernbanen i det sydøstlige Norge. Infrastrukturprojektet er et af de mest komplekse, som NCC har gennemført i Norge.

NCC i Norge udfører jernbaneprojektet for Bane NOR og omfatter alt infrastrukturarbejde på strækningen fra Drammen Station til Sundhaugen, herunder anlægsarbejde på og ved Drammen Station, en strandpromenade, en gangtunnel og en del af den nye by-bro over baneområdet. Projektet er en del ...

Læs mere om Drammen Station – Funderingsarbejde ›
Reference image

Opførelse af kystlinje ved Kolding Marina

På sydsiden af Kolding Fjord skal der opføres en ny kystlinje i havnebassinets sydvestlige hjørne og etableres et dige med sti, der skal fungere som klimasikring langs havnebassinets vestlige afgrænsning. Derudover skal det eksisterende slæbested på Marinaplads udskiftes til et nyt og større slæbested med to bådebroer bestående af en fast og flydende del for kajakker og mindre både.

Entreprisen med navnet KMC-E4 Kystlinje og Marinaplads er en del af projektet Marina City, som er søsat af K...

Læs mere om Opførelse af kystlinje ved Kolding Marina ›
Reference image

Kontorbyggeri som del af Kabelbyen i Middelfart

Totalentreprisen på Middelfarts gamle trafikhavn omfatter opførelsen af et 12.400 m2 kontorbyggeri med 7.000 m2 kælder og p-kælder for Selfinvest. Byggeriet er første etape i havneprojektet "Kabelbyen”, med en Kontraktsum på cirka 390 mio. danske kroner.

Projektets første etape opdeles i tre hovedbygninger, kaldet Hus 1, Hus 2 og Hus 3. i hhv. 6, 7 og 5 etager. Fra hus 1 skal der desuden etableres en gangbro i 2. sals højde, som skal forbinde det nye byggeri til bygherrens eksisterende hov...

Læs mere om Kontorbyggeri som del af Kabelbyen i Middelfart ›
Reference image

Renovering af Langelinie, spunsarbejde

Over de næste to år skal Langelinie gennemgå en totalrenovering.

Entreprisen omfatter fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere.

Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskib...

Læs mere om Renovering af Langelinie, spunsarbejde ›
Reference image

Renovering af Lyngbyvejen, forstærkning af spuns (RLS)

Opgaven er en hovedentreprise for Vejdirektoratet, som omfatter forstærkning af den eksisterende spuns, hvor Lyngbymotorvejen krydser Dyssegårdsvej i Gentofte. Hercules Fundering har udført opgaven primært med 825 traditionelle jordankre, opgaven har været vanskeliggjort af placeringen af jordankrene. Nogle jordankre har været placeret +4,5 meter over terræn, hvilket har resulteret i at man har skulle opbygge en platform der kunne bores fra.
Udover jordankre er der installeret 362 stk. HEB30...

Læs mere om Renovering af Lyngbyvejen, forstærkning af spuns (RLS) ›
Reference image

Metro – Sydhavn, opdriftsankre

METSYD: Tunn3l I/S
Etablering af opdriftsankre til 5 nye metrostationer og 2 transferstationer. Arbejdet består af ca. 600 opdriftsankre, som alle er udført fra kote -18 til -22.

Arbejdet udføres under ekstreme forhold, hvor vandtrykket er højt og forholdene meget komplekse.

Arbejdet udføres i egen produktion og med egne maskiner. Disse maskiner og personel er alle specialbygget/uddannet til arbejdet.

Bygherre: Tunn3l JV I/S
Arkitekt: Tunn3l JV I/S
Entrepriseform: Fagentrepr...

Læs mere om Metro – Sydhavn, opdriftsankre ›
Reference image

Kronløbsøen – Havnebygning, totalentreprise

I Kronløbsbassinet i Københavns Nordhavn har Hercules Fundering stået for en del af totalentreprisen Kronløbsøen. Hercules har stået for alle arbejder med midlertidige
spunsvægge, både fra vand og fra land, samt selve opfyldningsarbejdet.

Under udgravning og støbning af parkeringskælder har Hercules Grundvandssænkning stået for grundvandshåndteringen af omkring 600 m3 vand i timen. Projektet omfatter etablering af 2x 120 lbm tværvægge fra flåde, opfyldning af cirka 300.000 m3 indpumpet sa...

Læs mere om Kronløbsøen – Havnebygning, totalentreprise ›
Reference image

Vejen kunstmuseum – Kompleks byggegrube af sekantpæle og jordankre

Hercules Fundering har etableret kompleks byggegrube i forbindelse med opførelse af en ny udstillingsbygning med kælder ved Vejen kunstmuseum.

Byggefeltet er placeret mellem eksisterende bygninger, hvilket gav udfordringer med vibrationer. Derfor faldt valget på en sekantpæle løsning. Kompleks byggegrube i sekantpæle blev udført. Ankre i sekantpæle blev udført i sekundærpæle ved fræsning af recess i sekantpælen til kraftoverførsel fra anker.

Bygherre: Vejen kunstmuseum
Hovedentrepr...

Læs mere om Vejen kunstmuseum – Kompleks byggegrube af sekantpæle og jordankre ›
Reference image

Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube

Design og etablering af kompleks byggegrube i forbindelse med opførelsen af det spektakulære ca. 40.000 m2 store bolig- og erhvervsbyggeri kaldet ”Nicolinehus”.

Der er forud for funderingen af byggeriet og opførelsen af yderligere ca. 24.000 m2 kælder i 2 etager etableret en ca. 175 x 70 m stor byggegrube med en dybde på ca. 8 m. Byggegruben er etableret med spuns som indfatningsvægge med 2 ankerniveauer.

Etableringen af byggegruben har været særligt udfordret af, at hele den vestlige l...

Læs mere om Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube ›
Reference image

Generationernes Hus – Pælefundering

Generationernes Hus bliver det moderne bud på alle generationer i samme hus. Det er det første af sin slags i Danmark, hvor alle generationer bliver mixet og samlet i ét hus. Byggeriet vil bestå af 304 almene boliger til unge, familier, ældre og voksne med handikap. Et mix af ungdommelighed og erfaring, kombineret med en daginstitution til 150 børn. Bygherrerne er tre magistratsafdelinger fra Aarhus Kommune samt Brabrand Boligforening. Hercules har, som fagentreprenør for Jørgen Friis Poulsen...

Læs mere om Generationernes Hus – Pælefundering ›
Reference image

Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning

Projektet omfatter etablering af 500 lbm nyt kajanlæg med 15 meters vanddybde, etablering af 660 lbm. stenmoler samt jord, kloak, afvanding, belægning og aptering af ca. 330.000 m2 landarealer. Fremtidigt havneområde skal benyttes til containerhavn og havne for krydstogtskibe.

Vest for eksisterende Kalundborg Havn skal etableres et nyt havneområde til containerskibe og krydstogtskibe. Ca. 350 meter fra eksisterende kyst etableres 500 lbm. ny spunsvægskaj med forankring i to niveauer. Melle...

Læs mere om Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning ›
Reference image

Chimney House – Parkeringskælder i København Ø, Sekantpælevæg, spunsvæg

Chimney House på Østerbro bygges som luksusboliger, og dertil etableres parkeringskælder, så bilerne også kan få tag over hovedet.

Hercules Fundering har etableret en sekantgrube til p-kælderen for etagebyggeriet på Scherfigsvej, København Ø.

Indfatningsvæggen blev samlet 130 lbm, 25 m spunsvæg og 105 m sekantvæg, ca. 200 pæle i Ø700, boret varierende fra 6-9 m i længden. Hver anden pæl er armeret med kurvearmering.

Det samlede areal af den fremtidige kælder er 662 m².

Bygherre:...

Læs mere om Chimney House – Parkeringskælder i København Ø, Sekantpælevæg, spunsvæg ›
Reference image

Enghave Brygge – Residence CPH, Spuns, anker og pæle

Byggefelt O er en gammel industrigrund, hvor Hercules Fundering har været med til at udføre byggegruben. Arbejdet har bestået i spunsning, pilotering og GVS (grundvandssænkning).

Af komplekse opgaver i projektet, kan den nye kystlinje nævnes, hvor Hercules Fundering har udvidet den gammel kystlinje ca. 2 meter ud i havnen.

Bygherre: NRE Danmark A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter.
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Opgavetype: Spun...

Læs mere om Enghave Brygge – Residence CPH, Spuns, anker og pæle ›
Reference image

Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning

I forbindelse med opførelse af råhuset til Nordfløjen blev der udført udgravning med dertilhørende Københavnerspuns og grundvandssænkning. Derudover blev hele infrastrukturen på området ændret med nye dræn, samt regnvands- og spildevandssystemer.

Entreprisen er udført under meget trange pladsforhold, ligesom opretholdelsen af den daglige hospitalsdrift har stillet store krav til planlægning og logistik.

Den nye fløj er inddelt i syv afsnit, som bliver vinklet mod hinanden i en zig-zag-s...

Læs mere om Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning ›
Reference image

Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning

Eksisterende bolværker nedbrydes delvist, og der etableres ny spunsvæg (nedbragt i moræneler) og stenmoler foran. Eksisterende mole boregraves for at etablere ny indsejling til havnen. Der anlægges nye molehoveder og etableres ny stenmole i eksisterende indsejling.

Til moler anvendes der kernesten, filtersten og dæksten, som både tilsejles og tilkøres. Desuden genbruges alt opgravet materiale i entreprisen til de nye konstruktioner.

Bygherre: Langeland Kommune
Bygherrerådgiver: M. ...

Læs mere om Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning ›
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy