Vores projekter

Med mere end 70 års erfaring og nordens største maskinpark sikrer vi, at selv meget krævende byggegruber, kajkonstruktioner og funderingsopgaver udføres professionelt, og at vi kan påtage os projekter i alle størrelser. Her kan du læse om nogle af vores projekter

Reference image

Renovering af Lyngbyvejen, forstærkning af spuns (RLS)

Opgaven er en hovedentreprise for Vejdirektoratet, som omfatter forstærkning af den eksisterende spuns, hvor Lyngbymotorvejen krydser Dyssegårdsvej i Gentofte. Hercules Fundering har udført opgaven primært med 825 traditionelle jordankre, opgaven har været vanskeliggjort af placeringen af jordankrene. Nogle jordankre har været placeret +4,5 meter over terræn, hvilket har resulteret i at man har skulle opbygge en platform der kunne bores fra.
Udover jordankre er der installeret 362 stk. HEB30...

Læs mere om Renovering af Lyngbyvejen, forstærkning af spuns (RLS) ›
Reference image

Metro – Sydhavn, opdriftsankre

METSYD: Tunn3l I/S
Etablering af opdriftsankre til 5 nye metrostationer og 2 transferstationer. Arbejdet består af ca. 600 opdriftsankre, som alle er udført fra kote -18 til -22.

Arbejdet udføres under ekstreme forhold, hvor vandtrykket er højt og forholdene meget komplekse.

Arbejdet udføres i egen produktion og med egne maskiner. Disse maskiner og personel er alle specialbygget/uddannet til arbejdet.

Bygherre: Tunn3l JV I/S
Arkitekt: Tunn3l JV I/S
Entrepriseform: Fagentrepr...

Læs mere om Metro – Sydhavn, opdriftsankre ›
Reference image

Kronløbsøen – Havnebygning, totalentreprise

I Kronløbsbassinet i Københavns Nordhavn har Hercules Fundering stået for en del af totalentreprisen Kronløbsøen. Hercules har stået for alle arbejder med midlertidige
spunsvægge, både fra vand og fra land, samt selve opfyldningsarbejdet.

Under udgravning og støbning af parkeringskælder har Hercules Grundvandssænkning stået for grundvandshåndteringen af omkring 600 m3 vand i timen. Projektet omfatter etablering af 2x 120 lbm tværvægge fra flåde, opfyldning af cirka 300.000 m3 indpumpet sa...

Læs mere om Kronløbsøen – Havnebygning, totalentreprise ›
Reference image

Vejen kunstmuseum – Kompleks byggegrube af sekantpæle og jordankre

Hercules Fundering har etableret kompleks byggegrube i forbindelse med opførelse af en ny udstillingsbygning med kælder ved Vejen kunstmuseum.

Byggefeltet er placeret mellem eksisterende bygninger, hvilket gav udfordringer med vibrationer. Derfor faldt valget på en sekantpæle løsning. Kompleks byggegrube i sekantpæle blev udført. Ankre i sekantpæle blev udført i sekundærpæle ved fræsning af recess i sekantpælen til kraftoverførsel fra anker.

Bygherre: Vejen kunstmuseum
Hovedentrepr...

Læs mere om Vejen kunstmuseum – Kompleks byggegrube af sekantpæle og jordankre ›
Reference image

Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube

Design og etablering af kompleks byggegrube i forbindelse med opførelsen af det spektakulære ca. 40.000 m2 store bolig- og erhvervsbyggeri kaldet ”Nicolinehus”.

Der er forud for funderingen af byggeriet og opførelsen af yderligere ca. 24.000 m2 kælder i 2 etager etableret en ca. 175 x 70 m stor byggegrube med en dybde på ca. 8 m. Byggegruben er etableret med spuns som indfatningsvægge med 2 ankerniveauer.

Etableringen af byggegruben har været særligt udfordret af, at hele den vestlige l...

Læs mere om Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube ›
Reference image

Generationernes Hus – Pælefundering

Generationernes Hus bliver det moderne bud på alle generationer i samme hus. Det er det første af sin slags i Danmark, hvor alle generationer bliver mixet og samlet i ét hus. Byggeriet vil bestå af 304 almene boliger til unge, familier, ældre og voksne med handikap. Et mix af ungdommelighed og erfaring, kombineret med en daginstitution til 150 børn. Bygherrerne er tre magistratsafdelinger fra Aarhus Kommune samt Brabrand Boligforening. Hercules har, som fagentreprenør for Jørgen Friis Poulsen...

Læs mere om Generationernes Hus – Pælefundering ›
Reference image

Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning

Projektet omfatter etablering af 500 lbm nyt kajanlæg med 15 meters vanddybde, etablering af 660 lbm. stenmoler samt jord, kloak, afvanding, belægning og aptering af ca. 330.000 m2 landarealer. Fremtidigt havneområde skal benyttes til containerhavn og havne for krydstogtskibe.

Vest for eksisterende Kalundborg Havn skal etableres et nyt havneområde til containerskibe og krydstogtskibe. Ca. 350 meter fra eksisterende kyst etableres 500 lbm. ny spunsvægskaj med forankring i to niveauer. Melle...

Læs mere om Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning ›
Reference image

Chimney House – Parkeringskælder i København Ø, Sekantpælevæg, spunsvæg

Chimney House på Østerbro bygges som luksusboliger, og dertil etableres parkeringskælder, så bilerne også kan få tag over hovedet.

Hercules Fundering har etableret en sekantgrube til p-kælderen for etagebyggeriet på Scherfigsvej, København Ø.

Indfatningsvæggen blev samlet 130 lbm, 25 m spunsvæg og 105 m sekantvæg, ca. 200 pæle i Ø700, boret varierende fra 6-9 m i længden. Hver anden pæl er armeret med kurvearmering.

Det samlede areal af den fremtidige kælder er 662 m².

Bygherr...

Læs mere om Chimney House – Parkeringskælder i København Ø, Sekantpælevæg, spunsvæg ›
Reference image

Enghave Brygge – Residence CPH, Spuns, anker og pæle

Byggefelt O er en gammel industrigrund, hvor Hercules Fundering har været med til at udføre byggegruben. Arbejdet har bestået i spunsning, pilotering og GVS (grundvandssænkning).

Af komplekse opgaver i projektet, kan den nye kystlinje nævnes, hvor Hercules Fundering har udvidet den gammel kystlinje ca. 2 meter ud i havnen.

Bygherre: NRE Danmark A/S
Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitekter.
Ingeniør: Hundsbæk & Henriksen A/S
Entrepriseform: Fagentreprise
Opgavetype: Spun...

Læs mere om Enghave Brygge – Residence CPH, Spuns, anker og pæle ›
Reference image

Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning

I forbindelse med opførelse af råhuset til Nordfløjen blev der udført udgravning med dertilhørende Københavnerspuns og grundvandssænkning. Derudover blev hele infrastrukturen på området ændret med nye dræn, samt regnvands- og spildevandssystemer.

Entreprisen er udført under meget trange pladsforhold, ligesom opretholdelsen af den daglige hospitalsdrift har stillet store krav til planlægning og logistik.

Den nye fløj er inddelt i syv afsnit, som bliver vinklet mod hinanden i en zig-zag-s...

Læs mere om Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning ›
Reference image

Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning

Eksisterende bolværker nedbrydes delvist, og der etableres ny spunsvæg (nedbragt i moræneler) og stenmoler foran. Eksisterende mole boregraves for at etablere ny indsejling til havnen. Der anlægges nye molehoveder og etableres ny stenmole i eksisterende indsejling.

Til moler anvendes der kernesten, filtersten og dæksten, som både tilsejles og tilkøres. Desuden genbruges alt opgravet materiale i entreprisen til de nye konstruktioner.

Bygherre: Langeland Kommune
Bygherrerådgiver: M. ...

Læs mere om Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning ›
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy