Vores projekter

Med mere end 70 års erfaring og nordens største maskinpark sikrer vi, at selv meget krævende byggegruber, kajkonstruktioner og funderingsopgaver udføres professionelt, og at vi kan påtage os projekter i alle størrelser. Her kan du læse om nogle af vores projekter

Generationernes Hus

Generationernes Hus bliver det moderne bud på alle generationer i samme hus. Det er det første af sin slags i Danmark, hvor alle generationer bliver mixet og samlet i ét hus. Byggeriet vil bestå af 304 almene boliger til unge, familier, ældre og voksne med handikap. Et mix af ungdommelighed og erfaring, kombineret med en daginstitution til 150 børn. Bygherrerne er tre magistratsafdelinger fra Aarhus Kommune samt Brabrand Boligforening. Hercules har, som fagentreprenør for Jørgen Friis Poulsen...

Læs mere om Generationernes Hus ›

Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning

Projektet omfatter etablering af 500 lbm nyt kajanlæg med 15 meters vanddybde, etablering af 660 lbm. stenmoler samt jord, kloak, afvanding, belægning og aptering af ca. 330.000 m2 landarealer. Fremtidigt havneområde skal benyttes til containerhavn og havne for krydstogtskibe.

Vest for eksisterende Kalundborg Havn skal etableres et nyt havneområde til containerskibe og krydstogtskibe. Ca. 350 meter fra eksisterende kyst etableres 500 lbm. ny spunsvægskaj med forankring i to niveauer. Melle...

Læs mere om Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning ›

Chimney House – Parkeringskælder i København Ø

Chimney House på Østerbro bygges som luksusboliger, og dertil etableres parkeringskælder, så bilerne også kan få tag over hovedet.

Hercules Fundering har etableret en sekantgrube til p-kælderen for etagebyggeriet på Scherfigsvej, København Ø.

Indfatningsvæggen blev samlet 130 lbm, 25 m spunsvæg og 105 m sekantvæg, ca. 200 pæle i Ø700, boret varierende fra 6-9 m i længden. Hver anden pæl er armeret med kurvearmering.

Det samlede areal af den fremtidige kælder er 662 m².

Bygherre:
...

Læs mere om Chimney House – Parkeringskælder i København Ø ›

Enghave Brygge – Residence CPH

Byggefelt O er en gammel industrigrund, hvor Hercules Fundering har været med til at udføre byggegruben. Arbejdet har bestået i spunsning, pilotering og GVS (grundvandssænkning).

Af komplekse opgaver i projektet, kan den nye kystlinje nævnes, hvor Hercules Fundering har udvidet den gammel kystlinje ca. 2 meter ud i havnen.

Bygherre:
NRE Danmark A/S

Arkitekt
Mangor & Nagel Arkitekter.

Ingeniør
Hundsbæk & Henriksen A/S

Entrepriseform:
Fagentreprise

Opgavetype:
Spu...

Læs mere om Enghave Brygge – Residence CPH ›

Rigshospitalets Nordfløj

I forbindelse med opførelse af råhuset til Nordfløjen blev der udført udgravning med dertilhørende Københavnerspuns og grundvandssænkning. Derudover blev hele infrastrukturen på området ændret med nye dræn, samt regnvands- og spildevandssystemer.

Entreprisen er udført under meget trange pladsforhold, ligesom opretholdelsen af den daglige hospitalsdrift har stillet store krav til planlægning og logistik.

Den nye fløj er inddelt i syv afsnit, som bliver vinklet mod hinanden i en zig-zag-s...

Læs mere om Rigshospitalets Nordfløj ›

Rudkøbing Trafikhavn Vandbygning

Eksisterende bolværker nedbrydes delvist, og der etableres ny spunsvæg (nedbragt i moræneler) og stenmoler foran. Eksisterende mole boregraves for at etablere ny indsejling til havnen. Der anlægges nye molehoveder og etableres ny stenmole i eksisterende indsejling.

Til moler anvendes der kernesten, filtersten og dæksten, som både tilsejles og tilkøres. Desuden genbruges alt opgravet materiale i entreprisen til de nye konstruktioner.

Bygherre
Langeland Kommune
Kontakt: Torben Tørnqvist...

Læs mere om Rudkøbing Trafikhavn Vandbygning ›
Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy