Projekt Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube

Nicolinehus i Aarhus – Kompleks byggegrube

Design og etablering af kompleks byggegrube i forbindelse med opførelsen af det spektakulære ca. 40.000 m2 store bolig- og erhvervsbyggeri kaldet ”Nicolinehus”.

Der er forud for funderingen af byggeriet og opførelsen af yderligere ca. 24.000 m2 kælder i 2 etager etableret en ca. 175 x 70 m stor byggegrube med en dybde på ca. 8 m. Byggegruben er etableret med spuns som indfatningsvægge med 2 ankerniveauer.

Etableringen af byggegruben har været særligt udfordret af, at hele den vestlige langside skulle etableres igennem en eksisterende stenmole 4-8 m under terræn, hvor det har været nødvendigt at opbore og fjerne sten i op til 1,5 m i diameter forud for spunsinstallationen. Samme stenmole skulle også gennembores af jordankrene i området. Derudover er øverste ankerniveau i samme højde som grundvandsspejlet (havniveau) og nederste ankerniveau er boret et godt stykke under vandspejlet i umiddelbar nærhed af havnebassinet, hvilket krævede ekstra opmærksomhed i både design- og udførelsesfasen.

 

 • Bygherre: Nicolinehus A/S (Bricks A/S)
 • Arkitekt: AART architects
 • Ingeniør: Rambøll Danmark A/S
 • Ingeniør på byggegrube: Hercules Fundering (NCC Industry A/S)
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Opgavetype: Design og etablering af byggegrube
 • Projektperiode: Oktober 2018 til august 2019

 

Omfang

 • 179 stk. udskiftningsboringer i stenmole, ø1.200 mm
 • 3 x 3 stk. principforsøg for jordankre
 • 8.400 m2 spuns (AZ24-700 og AZ26-700), l = 16-20 m
 • 700 stk. jordankre, l = 16-23 m
 • 100.000 m3 udgravning
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy