Projekt Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning

Rigshospitalets Nordfløj – Byggegrube, spuns, grundvandssænkning

I forbindelse med opførelse af råhuset til Nordfløjen blev der udført udgravning med dertilhørende Københavnerspuns og grundvandssænkning. Derudover blev hele infrastrukturen på området ændret med nye dræn, samt regnvands- og spildevandssystemer.

Entreprisen er udført under meget trange pladsforhold, ligesom opretholdelsen af den daglige hospitalsdrift har stillet store krav til planlægning og logistik.

Den nye fløj er inddelt i syv afsnit, som bliver vinklet mod hinanden i en zig-zag-struktur for at minimere afstandene på hospitalet.

Byggeriet skal huse 212 sengestuer, 33 operationsstuer, støttefunktioner, administration mm. Desuden bliver der etableret en tunnelforbindelse og en gangbro til det nuværende hospital.

 • Bygherre: Region Hovedstaden
 • Bygherrerådgiver: Niras A/S
 • Arkitekter: Aarhus Arkitekterne a/s, 3xN A/S, Nickl & Partner, Kristine Jensens Tegnestue
 • Ingeniør: Sweco
 • Entrepriseform: Storentreprise
 • Opgavetype: Byggegrube, Spuns, Grundvandssænkning
 • Projektsum: 330 mio. kr.,, heraf udgør anlægsarbejderne 45 mio. kr.
 • Projektperiode: December 2014 til marts 2016

 

Omfang

 • Jordudgravning: 6500 m³
 • Sandtilfyld: 12.000 m³
 • Københavnerspuns: 180 lbm
 • Jordankre: 75 stk.
 • Grundvandssænkning filterboringer: 2.000 m³
 • Grundvandssænkning Sugespidser: 1.300 m³
 • Spildevandsledninger: 1.200 lbm
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy