Projekt Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning

Rudkøbing Trafikhavn – Vandbygning

Eksisterende bolværker nedbrydes delvist, og der etableres ny spunsvæg (nedbragt i moræneler) og stenmoler foran. Eksisterende mole boregraves for at etablere ny indsejling til havnen. Der anlægges nye molehoveder og etableres ny stenmole i eksisterende indsejling.

Til moler anvendes der kernesten, filtersten og dæksten, som både tilsejles og tilkøres. Desuden genbruges alt opgravet materiale i entreprisen til de nye konstruktioner.

 • Bygherre: Langeland Kommune
 • Bygherrerådgiver: M. Rosbæk
 • Entrepriseform: Hovedentreprise
 • Opgavetype: Vandbygning
 • Projektsum: 12 mio. kr.
 • Projektperiode: Fra oktober 2016 til maj 2017

 

Omfang

 • Nedbrydning
 • 12.000 m3 uddybning og opgravning
 • 100 lbm. ny forankret stålspuns
 • Indfyldning af 20.000 m3 sandfyld
 • Pælefunderede betonpullerter
 • Stålrørspullerter
 • 200 m stenkastningsmoler med kernematerialer,
  filtersten og dæksten
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy