Vores hovedprocesser

Vores hovedprocesser, salg og produktion, er de processer du som kunde vil være i direkte kontakt med.

Salg

I denne del af processen gennemgår vi kundekravene i detaljer. Vi udarbejder en risiko-og mulighedsanalyse, som udgør grundlaget for metodevalg og beregninger.
Hvis vi får mulighed for at være med i projektets indledende fase, kan vi finde det bedste alternativ sammen med dig. Med støtte fra vores kompetente geoteknikere hos Innovation & Design kan vi ofte udvikle projektet og finde en endnu bedre løsning for dig som kunde.

Produktion

Produktionsfasen indledes med et byggeplanlægningsmøde, hvor vi fordeler ansvaret for de forskellige opgaver. Før projektstart udfører vi en startkontrol for at planlægge, hvad der skal være på arbejdspladsen, så vi hurtigt kan komme i gang.

Det konstituerende møde er projektets startsignal. Her gennemgår vi forudsætninger, tegninger og lignende sammen med produktionspersonalet.

Vi tager i høj grad hensyn til miljøet. For at finde særligt følsomme områder i et projekt, udfører vi projektspecifikke miljøanalyser. Hvis det viser sig, at miljøpåvirkningen bliver for stor, ændrer vi aktiviteterne. Instruktionerne gælder både vores egne medarbejdere og vores underentreprenører.

Kontroller og dokumentation

Under produktionen udføres kontroller ifølge et fastsat kontrolprogram. Produktionen dokumenteres i en protokol, som overdrages til dig efter afslutning af arbejdet. Fremdriften dokumenteres også i form af daglige journaler med regelmæssig redegørelse. Eventuelle afvigelser håndteres via underretning – og redegøres også regelmæssigt.

Opfølgning

Vi læner os ikke tilbage før projektet er afsluttet. Efter udførelsen afholder vi interne afsluttende møder, hvor vi gennemgår og følger op på værdifulde erfaringer fra projektet. Opfølgningen er en del af vores ambition om kontinuerlig forbedring.

Styrings- og støtteprocesser

Når vi bliver spurgt, hvad formålet med vores styrings- og støtteprocesser er, svarer vi ofte med det samme ord: produktudvikling. Det er nemlig her en stor del af arbejdet med vores produkter og tjenester foregår. Projektstyring og kontinuerlige forbedringer løber som en rød tråd gennem processerne. Læs mere ›

Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy