Mindsket spredning af stoffer der skader miljøet

Alle byggeprojekter sætter et aftryk på klimaet. Funderingsprojekter er desværre ingen undtagelse. Vi arbejder vedvarende på at mindske CO2-udledninger. Samtidig gør vi vort bedste for at reducere mængden af miljøskadelige stoffer, som for eksempel restprodukter i form af spildolie.

De miljøskadelige stoffer vi efterlader er primært restprodukter i form a spildolie, udstødningsgasser fra vores arbejdsmaskiner og transporter. Der er også risiko for diesel- og olieudslip i jorden.

Således reducerer vi CO2-udledning

Vores stræben efter at mindske vores CO2-udledning har medført et stort antal motorudskiftninger de seneste år. Over 90 procent af vores maskiner er i dag udstyret med miljøtilpassede motorer.

Metodevalget er noget, der i højeste grad påvirker klimaaftrykket. For at du skal kunne træffe et godt miljøvalg, har vi udarbejdet en byggevaredeklaration med livscyklusanalyse for betonpæle og andre metoder. Ved hjælp af klimadeklarationer for forskellige piloteringsmetoder kan du jævnføre, hvilken klimapåvirkning de forskellige metoder har.

Vi kan desværre ikke komme udenom, at vores transporter genererer udslip. For at reducere udslip koordinerer vi transporterne og stiller tydelige miljøkrav i vores aftaler.

Vigtigt med forebyggende vedligeholdelse

En piloteringskran rummer ca. 500 liter hydraulikolie. Hvis uheldet skulle være ude og kranen beskadiges, kan det medføre alvorlige konsekvenser. Forebyggelse gennem regelmæssig vedligeholdelse af maskinerne er yderst vigtigt.

Lige så vigtigt er det, at den diesel og olie vi anvender har mindst mulig miljøpåvirkning, skulle uheldet være ude. For at være på den sikre side, anvender vi kun hydraulikolie fra SP’s (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) liste over godkendte olier.

Reduceret støj

VVi er bevidste om, at vores metoder kan medføre en del larm, og vi arbejder aktivt på at reducere støjen på vores arbejdspladser. Det betyder blandt andet, at vi nøje gennemtænker vores metodevalg før vi går i gang. Læs mere ›

Effektivt ressourceforbrug

Hos Hercules forsøger vi at anvende ressourcer som diesel, olier, stål, cement og ballast mest muligt effektivt. Det kommer til udtryk på forskellige måder. At uddanne vores chauffører i eco-driving er en selvfølge. Ligeledes at vælge miljømærket el. Men vi udfører også meget andet. Læs mere ›

Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy