Således reducerer vi støjen på vores arbejdspladser

En af Hercules overordnede miljømål er at reducere støjen på vores arbejdspladser. Vi har nu i flere år udført målinger og dæmpet støjen fra vores pilotering med beton

Resultaterne fra målingerne har medført, at vi i dag også udfører målinger for metoder som spunsning, boring og pilotering af stålprofilpæle. Iøvrigt følger vi nøje de lokale bestemmelser. Det vil sige, at vi f.eks. kun piloterer på de tidspunkte vi har fået tilladelse til.

Når vi arbejder i nærheden af eksisterende bygninger kræves der ekstra støjdæmpning for at kunne imødekomme miljøstyrelsens vejledninger om støjbegrænsning. Normalt anvender vi containere, der fungerer som effektive støjmure.

Et leve for vores isolerede hammere

Anvendelsen af isolerede hammere (støjmåtter) giver en yderligere mærkbar reducering af støjniveauerne. Hammerne til vores moderne piloteringskraner er imidlertid væsentligt mere støjsvage end de ældre varianter, som er under udfasning.

Sidst men ikke mindst afhænger støjniveauet af, hvilke metoder vi vælger. Ved at skifte fra f.eks. rammede til borede stålprofilpæle, hvor det er muligt, kan støjniveauet reduceret yderligere.

Effektivt ressourceforbrug

Hos Hercules forsøger vi at anvende ressourcer som diesel, olier, stål, cement og ballast mest muligt effektivt. Det kommer til udtryk på forskellige måder. At uddanne vores chauffører i eco-driving er en selvfølge. Ligeledes at vælge miljømærket el. Men vi udfører også meget andet. Læs mere ›

Mindsket spredning af miljøskadelige stoffer

At mindske spredningen af miljøskadelige stoffer er en central del af Hercules bæredygtighedsarbejde. For eksempel stræber vi vedvarende efter at reducere vores CO2-fodaftryk på forskellige måder. For at du skal kunne træffe et godt miljøvalg, har vi udarbejdet en byggevaredeklaration med livscyklusanalyse for betonpæle og andre metoder. Læs mere ›

Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy