Projekt Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning

Kalundborg Ny Vesthavn – Havnebygning

Havnebygning

Projektet omfatter etablering af 500 lbm nyt kajanlæg med 15 meters vanddybde, etablering af 660 lbm. stenmoler samt jord, kloak, afvanding, belægning og aptering af ca. 330.000 m2 landarealer. Fremtidigt havneområde skal benyttes til containerhavn og havne for krydstogtskibe.

Vest for eksisterende Kalundborg Havn skal etableres et nyt havneområde til containerskibe og krydstogtskibe. Ca. 350 meter fra eksisterende kyst etableres 500 lbm. ny spunsvægskaj med forankring i to niveauer. Mellem spunsvægskaj og land etableres mod henholsvis øst og vest stenmoler og området herimellem opfyldes med indpumpet sand. På eksisterende landområde samt nyt opfyldt område etableres afvanding, belægning og anden aptering til en færdig ny havn.

Bygherre:
Kalundborg Havn

Projekterende ingeniør:
Niras A/S

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Samarbejdspartnere:
Zøllner – Barslund

Opgavetype:
Vandbygning, Havnebygning

Projektsum:
145 mio. kr.

Løsning

Omfang

2.300 ton spuns – 600 lbm. spunsvæg

35.000 m3 stenmaterialer – 660 lbm. stenkastning

900.000 m3 indpumpet sandfyld

650 ankre inkl. ankerplader/ankerspuns etableret i 2 niveauer (et niveau under vand et over)

34 pullertfundamenter med tilhørende fender + pullert

92.000 m2 asfalt/belægningssten

135.000 m2 stabilgrusbelægning

Project time

Fra oktober 2017 til marts 2019

Kontakt os for mere information

Mads Kock

Tilbudschef

Tel: +45 61 96 58 64

madkoc@hercules.dk

Kontakt os for et tilbud
  • Kontakt os for et tilbud

    Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

    • Læs mere om vores privacy policy