Projekt Opførelse af kystlinje ved Kolding Marina

Opførelse af kystlinje ved Kolding Marina

På sydsiden af Kolding Fjord skal der opføres en ny kystlinje i havnebassinets sydvestlige hjørne og etableres et dige med sti, der skal fungere som klimasikring langs havnebassinets vestlige afgrænsning. Derudover skal det eksisterende slæbested på Marinaplads udskiftes til et nyt og større slæbested med to bådebroer bestående af en fast og flydende del for kajakker og mindre både.

Entreprisen med navnet KMC-E4 Kystlinje og Marinaplads er en del af projektet Marina City, som er søsat af Kolding Kommune. Målet er at skabe en ny bydel, der skal danne ramme for et tiltrækkende bolig- og havnemiljø med en marina med 1.000 bådpladser. Det bliver den største uden for hovedstadsområdet.

På projektet i Kolding er Hercules allerede godt i gang med at sætte de første spunsjern til den nye slæbebro på Marinaplads. Herefter fortsætter funderingsarbejdet over de næste måneder og vil omfatte mange facetter inden for havne- og vandbygning.

Arbejdet begyndte i oktober 2023 og forventes afsluttet i maj 2024. Ordren er på 18 mio. DKK og er ordreregistreret under NCC Infrastructure i tredje kvartal 2023.

 

E4 Kystlinje og Marinaplads vil i hovedtræk indeholde følgende aktiviteter:

 • Nedbrydning af eksisterende havnekonstruktioner.
 • Havnekonstruktioner (spuns, pæle mv.) for etablering af dige, ny kystlinje og slæbested på Marinaplads.
 • Tilpasning af eksisterende faste broer og flydebroer.
 • Etablering af dige som klimasikring.
 • Ubundne bærelag for stianlæg på dige.
 • Etablering af nyt slæbested med fastbro og flydebroer på Marinaplads.
 • Fast og flydebro på Servicekaj for vognmænd.
 • Vand, afløb og elinstallationer.
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy