Projekt Renovering af Langelinie, spunsarbejde

Renovering af Langelinie, spunsarbejde

Over de næste to år skal Langelinie gennemgå en totalrenovering.

Entreprisen omfatter fjernelse af den eksisterende betonbundsikring på cirka 650 meter af kajstrækningen, etablering af en ny spunsvæg med jordankre på en 1 km lang strækning, til opsætning af opgraderede pullerter på 64 nye støbte pullertfundamenter samt fremrykning af eksisterende fendere.

Dertil skal der etableres nyt kajudstyr som redningsstiger og redningsliner, ligesom spildevandshåndteringssystemet for krydstogtskibene skal færdiggøres, således at sort spildevand føres fra skibene til den offentlige kloak og videre til rensningsanlægget på Lynetten.

Når alle 790 spuns er rammet ned foran den eksisterende gamle Langeliniekaj, fastgøres spunsvæggen ned i den Københavnske kalk med mere end 500 borede jordankre på mellem 26-42 meter. Herefter fjernes de eksisterende granitsten fra den gamle kaj, og stenen bliver efterfølgende genbrugt og monteret på toppen af den nye spunsvæg.

I forlængelse, vil der senere blive etableret landstrømsanlæg for krydstogtskibene i lighed med anlægget på Oceankaj i Ydre Nordhavn.

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk følgende delarbejder:

 • Fjernelse af eksisterende betonbundsikring.
 • Etablering af en ny spunsvæg samt jordanker.
 • Etablering af nye opgraderede pullerter.
 • Fremrykning af eksisterende fendere, som placeres på de nye pullertfundamenter.
 • Etablering af granitoverbygning på den nye spunsvæg.
 • Etablering af afvisertømmer og kajudstyr som redningsstiger, redningsliner mv.
 • Etablering af spildevandsbrønde og flytning af elinstallationer ved kajvæggen.
 • Etablering af belægning inkl. nødvendig bundopbygning og håndtering af overfladevand (nye afløb).
 • Ordren, der er på 157 mio. danske kr., bogføres i andet kvartal 2022 under NCC Infrastructure.
Kontakt os for et tilbud
 • Kontakt os for et tilbud

  Få hjælp til alle former for fundering til virksomheder og byggeentreprenører. Se et udsnit af vores tidligere projekter her ›

  • Læs mere om vores privacy policy